DP_Test04

Ny takst for Covid-19-konsultasjoner

Konsultasjoner med pasienter som har påvist eller mistanke om korona-smitte dekkes av staten, og skal føres på en egen Covid-19-takst.

Siden korona-utbruddet har den norske helsetjenesten opplevd en massiv pågang og gjennomgått store omveltninger. Nye retningslinjer og tiltak har kommet på løpende bånd. Ett av tiltakene fra Helsedirektoratet er den nye diagnosetaksten R991/Covid-19.

Diagnosekoden er opprettet i ICPC-2 for å frita pasienter kostnader ved mistanke eller påvist smitte av sykdommen Covid-19, også kalt SARS-CoV-2. Jamfør forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer § 1, er korona-viruset er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Fritaket gjelder for både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil koden brukes til «å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning», skriver Helsedirektoratet i et informasjonsskriv.

Helsedirektoratet informerte i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og NAV om ny diagnosekode og fritak fra egenandel i begynnelsen av mars.

Les mer om takstbruk i korona-tiden på Helfo sine sider.

Er det mer sannsynlig at sykdommen skyldes vanlige influensavirus, presiserer Helsedirektoratet at en bør bruke diagnosekoden R80/Influensa som hoveddiagnose med R991/Mistenkt covid-19 som bidiagnose. 

Påvises det ikke smitte hos pasient, skal kode R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA benyttes ved sykemelding, konsultasjon eller kontakt vedrørende covid-19.

Er du snart i gang med e-konsultasjoner? Få tips her: Oppretthold driften- møt pasienter på video

Flere takster til beredskapsbruk

I tillegg til korona-taksten er det opprettet flere koder - R992-R999 (utbruddshendelser) og D991- D999 (utbruddssykdom) som skal brukes ved fremtidige beredskapshendelser.

Nye takster fra Helfo kommer som en oppdatering eller legges inn manuelt i klinikkens elektroniske pasientjournal.

Nye oppdateringer kommer som nevnt på løpende bånd. Legeforeningen oppdaterer sine sider fortløpende.

Har du flere spørsmål, kan det være Legeforeningen har svaret på sine sider.

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene