DP_Test04

Pasientsikkerhet ved outsourcing av betaling - dette bør du vite

Pasientsikkerhet har høyeste prioritet i det norske helsevesenet. Når du velger å sette ut betaling og fakturering bør du forsikre deg om at leverandøren er godkjent og følger reglene som gjelder for levering av systemer og tjenester til helse-Norge.

Det stilles strenge krav til applikasjoner og systemer som integreres mot elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). Derfor stilles det også krav til leverandørene, og hvordan de løser pasientsikkerheten ved utforming av sine produkter og løsninger.

Godkjent partner til Norsk Helsenett?

Leverandøren bør være godkjent partner til Norsk Helsenett SF. Norsk Helsenett tilbyr en sikker arena for alle aktører i helsesektoren, hvor pasientinformasjon og personopplysninger kan kommuniseres på en trygg og forsvarlig måte. Les mer om sikker kommunikasjon på NHN sine nettsider.

Ingen sensitive data overføres ved betaling

Når en pasient får presentert regningen på automat eller får faktura sendt hjem etter et besøk hos legen, skal ikke denne inneholde informasjon om innholdet i konsultasjonen, diagnoser eller andre sensitive data. Kun enkleordrelinjer med overordnet beskrivelse av type konsultasjon, prøver, forbruksmateriell og lignende skal fremkomme på regningen. Leverandøren av betalingsløsningen, automaten eller fakturaløsningen trenger kun disse ordrelinjene, i tillegg til beløp og identifisering av pasienten med fødselsdato, navn og adresse.

Finanstilsynet overvåker leverandørene

Tilbydere som tar imot betaling på vegne av andre må ha bevilling i henhold til finansforetaksloven. Minimumskravet er bevilling som betalingsforetak. Leverandører som tilbyr innfordringstjenester og inkasso må ha bevilling som inkassoforetak. Finanstilsynet fører tilsyn med foretak som har slike bevillinger, og sikrer at leverandørene følger regelverket og har trygge systemer.

Datatilsynet passer også på

Selv om leverandører av betaling og fakturaløsninger ikke håndterer sensitive opplysninger om pasientens helse, skal det sikres at håndtering av personopplysninger skjer riktig, blant annet i henhold til personopplysningsloven. I tillegg til strenge IKT-forskrifter som leverandørene plikter å forholde seg til, vil også Datatilsynet passe på at regelverket blir fulgt.

Pasientservice – hjelp i forbindelse med betaling

En viktig del av pasientsikkerheten er support og hjelp til pasienter som har spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med betaling. Pasienter kan for eksempel ha spørsmål om rettigheter og egenandel, og noen vil også ha behov for betalingsutsettelse og nedbetalingsordninger.

LES OGSÅ: Derfor bør du tilby selvbetjeningsløsninger til pasientene dine

Noen tilbydere av faktura- og betalingsløsninger tilbyr responstjenester via telefon, websider og portaler som gir pasientene de svarene og den hjelpen de trenger, på en profesjonell og god måte. Slik kan pasienter føle seg trygge og ivaretatt også i betalingssituasjonen, samtidig som sykehuset eller legesenteret frigjøres fra slike spørsmål og kan fokusere på behandling av pasienten.

 

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene