DP_Test04

- Skal barn og unge betale for klinikkbesøk?

Pasienter under 18 år har en rekke aldersbestemte rettigheter i helsetjenesten, men det er ikke alltid mindreårige og foresatte er klar over dette. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene knyttet til betaling for barn og unge.

Hvem defineres som barn og unge i helsetjenesten?

Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Dette betyr at ungdom som har fylt 16 år har rett til å få informasjon og ta avgjørelser om egen helse. Helsepersonellet har i utgangspunktet taushetsplikt overfor foreldre og andre pårørende til pasienter som er over 16 år. Unntaket er hvis helsepersonellet blir kjent med alvorlige forhold.

Skal barn og unge betale egenandel for helsetjenester?

Barn under 16 år har rett på gratis undersøkelse og behandling i den offentlige helsetjenesten. Dette betyr at det offentlige dekker egenandelen. Likevel er det noen utgifter som må betales etter et besøk, for eksempel materiell til behandling, prøvetaking eller administrasjonskostnader. Dette er utgifter som alle må betale - inkludert mindreårige. Les mer om egenandelsunntakene hos Helfo. Det vanlige er at foreldre eller foresatte betaler disse utgiftene for barna, forutsatt at de er med til behandler eller vet at barnet er der.

Hvem sendes regningen til når en mindreårig ikke kan betale?

Det er vanlig at foresatte betaler eventuelle utgifter hos behandler. Men, barn og ungdom under 16 år kan gå til behandler uten å bli fulgt av foreldrene.

Dersom helsepersonellet mener at det foreligger særskilte grunner til at foreldrene ikke skal involveres, kan barn mellom 12 og 16 år be om at foreldrene ikke skal vite noe.

Dette er unntak fra hovedregelen som sier at pasientens foresatte skal informeres. Unntaket sier at de ikke skal få informasjon om klinikkbesøket dersom «pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette». Dette kan eksempelvis være samtale om prevensjon eller seksualitet.

Unge pasienter mellom 16 og 18 år er per definisjon mindreårige, men er ikke fritatt fra å betale egenandel. De kan også bestemme selv om de ønsker at foresatte skal informeres eller ikke ved behov for helsehjelp. Forutsatt at det ikke er informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret.

Les mer om barns retter på Legeforeningen sine sider her.

Hvis barnet i slike tilfeller kreves for utgifter til materiell eller prøvetaking, men ikke har penger til å betale, vil taushetsplikten gjøre det uaktuelt å kontakte foreldre eller foresatte. Kravet bør da trolig frafalles.

Kan mindreårige få purringer og inkassobrev?

Ja, barn og unge kan få purringer og inkassobrev – men de sendes uten purregebyr og inkassosalærer.

Ifølge vergemålsloven skal man i utgangspunktet være myndig og ha fylt 18 år for å inngå avtale om kreditt eller gjeld. De kan ikke utsette betaling eller inngå betalingsavtaler, fordi mindreårige ikke kan stilles til ansvar for dette.

Noen ganger hender det likevel at barn og unge kjøper noe de ikke har nok penger til. Ifølge loven skal fysiske varer leveres tilbake, men dette er da ikke mulig for mottatte tjenester.

En mindreårig kan likevel ikke kreves for purregebyrer eller inkassosalær, og det vil derfor aldri påløpe slike kostnader i saker som er opprettet før den mindreårige fyller 18 år.

Dersom innfordringsprosessen startes på nytt fra faktura etter at pasienten er myndig, så kan man i den nye prosessen belaste et ubetalt krav med purregebyr og inkassosalær.

Gratis guide: Pasientbetaling - spørsmål og svar

 

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

FÅ NYE INNLEGG PÅ E-POST

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene