DP_Test04

Unge pasienter og regler for betaling hos legen

Barn og unge har en rekke aldersbestemte rettigheter i forbindelse med bruk av helsetjenester, og det er også egne regler for kreditt og innkreving når det er snakk om unge betalere. Her er en oversikt over aldergrenser, rettigheter og betingelser knyttet til betaling  for unge og mindreårige hos legen.

Pasienter under 16 år (mindreårige)

Barn under 16 år har rett på gratis undersøkelse og behandling hos fastlege og offentlige klinikker. Mindreårige skal altså ikke betale egenandel for legehjelp.

Likevel kan det være noen utgifter som må betales etter et legebesøk, for eksempel materiell til behandling, prøvetaking eller administrasjonskostnader. Dette er utgifter som alle må betale - inkludert mindreårige. Det vanlige er at foreldre eller foresatte betaler disse utgiftene for barna, forutsatt at de er med til legen eller vet at barnet er der.

Pasienter mellom 12 og 16 år

Barn og ungdom under 16 år kan gå til legen uten å bli fulgt av foreldrene. Dersom helsepersonellet mener at det foreligger særskilte grunner til at foreldrene ikke skal involveres, kan barn helt ned til 12 år be om at foreldrene ikke skal vite noe.

Hvis barnet i slike tilfeller kreves for utgifter til materiell eller prøvetaking, men ikke har penger til å betale, vil taushetsplikten gjøre det uaktuelt å kontakte foreldre eller foresatte. Kravet bør da trolig frafalles.

Helserettslig myndighetsalder er 16 år

Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Dette betyr at ungdom som har fylt 16 år har rett til å få informasjon og ta avgjørelser om egen helse. Helsepersonellet har i utgangspunktet taushetsplikt overfor foreldre og andre pårørende til pasienter som er over 16 år. Unntaket er hvis helsepersonellet blir kjent med alvorlige forhold.

Unge mellom 16 og 18 år

Unge mellom 16 og 18 år skal betale egenandel hos legen.

Aldersgrensene for betalingsfritak hos legen diskuteres med jevne mellomrom, og i mars 2017 reiste pasient- og brukerombudet spørsmålet om ungdommers egenandel på nytt.

I 2010 ble egenandelsplikten opphevet for barn og unge mellom 12 og 15 år. Forskning viser at antall registrerte legebesøk økte etter regelendringen, med rundt 13 % for gutter og 18 % for jenter. Denne økningen er et viktig argument for de som ønsker å heve aldersgrensen for fritak til 18 eller 20 år, slik at flere ungdommer går til legen.

Ingen kreditt eller innkrevingsgebyr til unge under 18 år

En 16-åring kan bestemme om foreldrene skal informeres eller ikke ved behov for helsehjelp, men han eller hun er ikke fritatt fra å betale egenandel. Hva da hvis unge pasienter mellom 16 og 18 år ikke har kort eller kontanter til betaling hos legen?

I utgangspunktet skal man ha fylt 18 år for å inngå avtale om kreditt. I praksis betyr dette at unge mellom 16 og 18 år ikke skal få faktura. Noen ganger skjer det likevel, for eksempel når helsepersonellet ikke kan sende krav til foreldre eller foresatte.

Når det gis faktura til pasienter under 18 år, og denne ikke betales til forfall, kan helsevirksomheten velge å kreve inn beløpet med purring og inkasso. Ekstrakostnadene må imidlertid helsevirksomheten dekke selv. En mindreårig kan nemlig ikke kreves for purregebyrer eller inkassosalær.

LES OGSÅ: Regler for når du kan purre pasientene og hva du kan kreve i gebyr

Kort, kontant - eller skjønn

Vår anbefaling er å oppfordre unge pasienter til å betale med kort eller kontanter hos legen så langt det er mulig. På generelt grunnlag anbefaler vi helsepersonell å utvise skjønn i økonomiske situasjoner der barn og ungdom er involvert. Tilliten til helsevesenet er viktigere enn betalingsprinsipper.

Gratis guide: Pasientbetaling - spørsmål og svar

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene