DP_Test04

10 tjenester som med fordel kan automatiseres i helsevirksomheter

I de fleste lege- og helsevirksomheter finnes det et potensiale for å automatisere og digitalisere arbeidsoppgaver og tjenester. Her lister vi 10 ulike tiltak som kan frigjøre ressurser og øke servicegraden på sykehus, legekontorer og i andre helsebedrifter.

Ulike virksomheter, ulike behov

Ulike lege- og helsebedrifter har ulike behov og forutsetninger for digitalisering og automatisering av oppgaver og tjenester.

Et legesenter har kanskje størst behov for selvbetjente betalingsløsninger, mens et større sykehus vil ha fordeler av å bruke automater til å registrere ankomst og gi digital veivisning og praktisk informasjon til pasientene.

Sykehus som bruker automater til både innsjekk og utsjekk er kanskje de som har oppnådd størst effekt av automatisering hittil. Men også legesenter som får flyttet betalingskøen over på automat, og som får automatisert hele faktura- og bokføringsprosessen i bakkant, opplever at betydelige ressurser frigjøres til andre oppgaver.

1. SMS-varsling av timer

Pasienter som uteblir fra timeavtaler er en utfordring, spesielt for sykehusene. SMS-varsling kan bidra til at flere møter opp. God praksis er å legge inn et varsel i god tid og en påminnelse dagen før avtalt oppmøte.

2. Innsjekk og ankomstregistrering

En automat som sjekker inn pasientene vil redusere køen i mottaksluken og frigjøre administrasjonsressurser til andre oppgaver. Lege blir automatisk varslet direkte i EPJ-systemet om at pasienten har ankommet, og kan utnytte tiden sin bedre.

3. Digital veivisning

Store sykehus kan være uoversiktlige og utfordrende å orientere seg i, men også mange helsehus og legesenter er av en størrelse eller utforming som gjør at ressurser blir brukt til å vise pasientene til riktig sted. For eksempel til venteområde, behandlende lege, laboratorium for prøvetaking, eller til apotek. Digitale veivisere bidrar til færre henvendelser i mottak skranken og er god service til pasienter og besøkende.

LES OGSÅ: Derfor bør du tilby selvbetjeningsløsninger til pasientene dine.

4. Datainnsamling for oppdatering av pasientkort

En måte å sikre god kvalitet på kontaktinformasjon på pasienter, er å bruke innsjekkautomaten til å be pasienten verifisere adresse, telefonnummer og andre opplysninger. Noen sykehus ser også på muligheten for å legge inn digitale skjemaer på automaten som en del av pasientflyten, for eksempel skjema som pasienten skal fylle ut før en undersøkelse. Opplysningene sendes rett inn i pasientsystemet fra automaten, hvilket sparer tid under konsultasjonen.

5. Utsjekk og betaling

Den kanskje mest åpenbare fordelen ved å sette opp selvbetjeningsautomater er å la pasienten sjekke ut og betale for konsultasjonen på automat. Flertallet foretrekker å betale med bankkort eller kredittkort. Faktura kan være et valg på automaten, slik at de som ønsker denne betalingsformen kan få det uten å henvende seg til personellet.

LES OGSÅ: 5 vanlige spørsmål om betaling for legetime

6. Betaling for flere konsultasjoner på samme dag

Ved sykehus og større legesenter kan det bli etablert flere regningskort på pasienten i løpet av samme dag, for eksempel når det utføres flere konsultasjoner, eller ulike typer undersøkelser. Disse regningskortene kan i noen tilfeller oppstå i ulike EPJ- eller fagsystemer. Dersom dette er en kjent problemstilling for din virksomhet, kan det lønne seg å investere i en løsning som sikrer at alle regningskortene presenteres samlet når pasienten skal sjekke ut og gjøre opp for seg på automaten.

7. Automatisk fakturering

Når pasienter velger faktura som betalingsform, eller av andre grunner ikke betaler med kort på automaten, er det fornuftig å sette opp automatisert fakturering som en funksjon i automatløsningen. Noen leverandører av betalingsautomater kan tilby komplett betalingshåndtering sammen med automaten, som sikrer at faktura automatisk kjøres ut på konsultasjoner hvor det ikke foreligger betaling via kort eller kontant.

LES OGSÅ: Andelen som betaler på betalingsautomat hos legen øker med alderen

8. Betalingsoppfølging, purring og inkasso

Når man velger å gå for automatisk fakturering, er det også naturlig å inngå avtale om at leverandøren av fakturaløsningen ivaretar betalingsoppfølgingen, med purringer og eventuelt inkasso ved manglende betaling. Leverandørene som har komplette løsninger for betalingshåndtering, har også systemer som er tilpasset de vanligste økonomi- og EPJ-systemene i helse-Norge.

LES OGSÅ: Pasientsikkerhet ved outsourcing av betaling - dette bør du vite

9. Oppdatering av pasientregnskap

En betalingsautomat kan settes opp til å oppdatere pasientregnskapet i ditt EPJ-system med betalinger. Har dere en komplett løsning med fakturering, sikrer dere at alle betalinger - også de på faktura – registreres løpende og holder pasientregnskapet oppdatert.

10. Automatisk fordeling av innbetalinger

Mange lege- og helsevirksomheter har en struktur hvor leger og behandlere er selvstendige næringsdrivende. I en slik struktur vil det være behov for å fordele innbetalingene fra pasienter på de ulike legene og behandlerne. Noen kostnader faktureres i mange tilfeller også fra senteret selv, som for eksempel materiell og laboratorietester. Som en del av automatikken rundt betalingsautomaten, er det mulig å sette opp en elektronisk fordeling av innbetalingene.

 

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene