DP_Test04

Verdien av Norsk Helsenett

Noen helsevirksomheter har et noe anstrengt forhold til Norske Helsenett fordi de er pålagt å være medlemmer. Men medlemskap i Norsk Helsenett har også mange fordeler. Flere enn du muligens er klar over?

Norsk Helsenett sin fremste oppgave er å sikre trygg behandling av pasientdata. Det er en funksjon vi ikke kan være for uten. Å være medlem i NHN innebærer derfor at helsevirksomheter må gå noen ekstra runder ved anskaffelser og installasjon av programvare, blant annet. Dette kan kanskje oppleves strengt og tungrodd noen ganger, men det er av en god grunn.

I dette innlegget tar vi for oss hva Norsk Helsenett egentlig er, hvilken rolle og funksjon det har, og ikke minst verdien av NHN for deg som bruker. Fordelene er flere enn mange er klar over.

Hva er egentlig Norsk Helsenett?

NHN er et statsforetak som tilbyr og drifter IKT-tjenester og systemer for helsesektoren. På sine hjemmesider skriver de at ”vi knytter Helse-Norge sammen”. Målet deres er at alle behandlere skal få tilgang til den pasientinformasjonen de trenger akkurat når det trengs.

NHN leverer internettilgang, e-post, domene, fjernhjelp, elektroniske meldinger og ulike registre knyttet til både pasient og behandler. I tillegg til dette har NHN avtaler med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester i helsenettet.

LES OGSÅ: Er pasientsikkerheten ivaretatt på betalingsautomater?

Verdien for behandler og pasient

Formålet til NHN er å sikre en trygg og tilgjengelig infrastruktur for IKT i helsesektoren. Det vil si at NHN sørger for å sikre at alle data som utveksles gjennom deres nett blir behandlet i tråd med norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Ved å være tilknyttet NHN kan både behandler og pasienter stole på at sensitive pasientdata behandles på en trygg måte i henhold til norsk regelverk.

Trygg med tredjepart

I tillegg til de grunnleggende mulighetene som ligger i medlemskapet, har NHN avtaler med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester i helsenettet. Dette betyr blant annet at helseaktører kan integrere ulike leverandører i sitt journalsystem og være trygg på at pasientdata og pasientsikkerhet blir ivaretatt.

Vi i CrediCare er en slik tredjepart. Det settes  store krav til etterlevelse av IT forskrifter, personvern og lovverk for å kunne være leverandør gjennom NHN. Dette er ressurskrevende, men sikrer deg og dine pasienter et sikkert og velfungerende nettverk.

LES OGSÅ: Pasientsikkerhet ved outsourcing av betaling - dette bør du vite

Bedre avtaler for deg

NHN sørger for verdiskapning gjennom anskaffelser. Det betyr at NHN etablerer fordelaktige avtaler på vegne av din helsevirksomhet, og driver gode anbudsprosesser for å sikre høy standard og kvalitet. Tjenestesenteret til NHN skal bistå alle brukere ved offentlige anskaffelser som har en totalverdi over kr 100 000. Dette gjøres i tett samarbeid og dialog. NHN sitt fremste mål er å sikre gode anskaffelser som samsvarer med din helsevirksomhets interesser og forventninger.

Forenkler arbeidsdagen din

En av de største fordelene ved å være medlem i Norsk Helsenett, er effektiv og sikker tilgang til informasjon og trygg kommunikasjon med andre aktører i helsenettet.

NHN tilrettelegger også for bruk av video til gjennomføring av møter og konsultasjoner.

Som en ekstra bonus tilbyr NHN nå også hjemmekontorløsning som gir deg mulighet til å oppdatere pasientjournaler, sende henvisninger og gjøre annet "papirarbeid" uten å være fysisk på på jobb.

Aldri så galt

Alt i alt er det kanskje flere fordeler med NHN enn mange er klar over. Her er en oversikt over alt de kan tilby medlemmene sine. Vær trygg på at pasientens beste er digitalt ivaretatt og sørg samtidig for at du benytter deg av mulighetene og fordelene som avtalen gir.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene