DP_Test04

Digital dialog med fastlegen - hva er nytt?

Siden senhøsten 2014 har Direktoratet for e-helse, i tett samarbeid med EPJ-leverandørene, testet ut digital dialog mellom fasteleger og pasienter. I 2016 ble utprøvingen utvidet til å omfatte flere legekontorer. Hva er status og hva er nytt sommeren 2017?

I løpet av juni måned oppdaterte Direktoratet for e-helse sin informasjon om digital dialog med fastlegen, både på sidene for leger og helsepersonell og på helsenorge.no, som er portalen for innbyggere og pasienter.

Den oppdaterte informasjonen førte blant annet til at Din Side skrev denne saken om ordningen. Av leserkommentarene aner vi at det hersker litt forvirring rundt den digitale dialogen med legen som en "nyhet".

Gammelt nytt?

De fire tjenestene som tilbys digitalt gjennom den offentlige dialogordningen er, som det har vært siden starten: Bestille time, fornye resept, e-konsultasjon med legen og kontakte legekontoret.

Noen legekontorer tilbyr alle tjenestene, andre tilbyr noen av dem. Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn via Min helse på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem.

I og med at det også er kommersielle aktører som i lengre tid har levert samme eller lignende type funksjonalitet i sine produkter til legekontorer, er det mange pasienter som har benyttet digitale tjenester hos legen lenge allerede. For eksempel timebestilling via sms og fornyelse av resept via nett eller app. Men disse pasientene er ikke nødvendigvis klar over at tjenestene de bruker hos legen er levert av private selskaper.

Privat eller offentlig løsning - hvem bestemmer?

Det enkelte legekontor står fortsatt helt fritt til å velge elektronisk pasientjournalsystem og andre løsninger fra de leverandører de ønsker å bruke, og velger også selv om de ønsker å benytte digital dialog fra det offentlige eller et produkt fra en kommersiell leverandør.

Pasientene på sin side bestemmer om de vil bruke de elektroniske tjenestene som legene tilbyr - det gjelder både private og offentlige løsninger. Et samtykke skal foreligge før behandler kan registrere opplysninger om pasienten elektronisk.

Det stilles strenge krav til sikkerhet og personvern i alle applikasjoner og systemer som integreres mot elektroniske pasientjournalsystemer, og det skal være like trygt å bruke private løsninger som den offentlige.

Visjonen om et samlet, digitalt helse-Norge

Det som er nytt - eller i hvert fall framtidsrettet - med det offentlige dialogtilbudet, er at alle journalsystemer har anledning til å ta det i bruk. Dermed er det mulig å se for seg et helse-Norge hvor all helseinformasjon er samlet på ett sted, og hvor mulighetene er de samme for alle innbyggere, uansett hvilken lege man går til.

Digital dialog med fastlegen er en felles satsing med EPJ-løftet. En felles offentlig løsning for kommunikasjon mellom lege og pasient vil gi bedre forutsetninger for samhandling, kvalitet, pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i helsevesenet.

Oppsummert: Én løsning for elektronisk helsedialog vil trolig innebære mange og store fordeler både for helsevesenet og pasientene. Selvsagt forutsatt at det fungerer for alle parter!

LES OGSÅ: Når får vi vårt første selvbetjente sykehus?

Hva mener brukerne om digital dialog?

Nederst i listen over Direktoratet for e-helse sine 10 gode grunner til å bruke digital dialog ser vi at så mange som 70 % av de spurte i en undersøkelse fra 2013 uttrykte ønske om elektronisk kontakt med legen. Med andre ord lå det høye forventninger til grunn for prosjektet. Har digital dialog innfridd?

En uoffisiell avstemming på Din Side sommeren 2017 viser at mange brukere er fornøyde med digitalt dialog med fastlegen.

Erfaringene til pasientene sier ikke den oppdaterte informasjonen fra direktoratet noe om, men i saken på Din Side er det en uformell undersøkelse som viser lesernes vurdering av det elektroniske tjenestetilbudet hos fastlegen. Nærmere halvparten av de som har svart er positive, og av det kan vi anta at tilbudene både er ønsket og oppleves som nyttige av brukerne.

LES OGSÅ: Derfor bør du tilby selvbetjeningsløsninger til pasientene dine.

Når det gjelder erfaringene til leger og legekontorer, så leser vi på denne siden under "Bruk av e-konsultasjon" at erfaringer fra utprøvingen fortsatt samles inn, men at det er utarbeidet noen foreløpige eksempler på henholdsvis situasjoner hvor e-konsultasjon egner seg godt.

LES OGSÅ: Verdien av Norsk Helsenett

Når blir digital dialog med fastlegen et tilbud for alle?

Fortsatt er det kun et begrenset utvalgt legekontorer og deres pasienter i en prøveordning som har løsningen. Direktoratet for e-helse skriver på sine oppdaterte sider at tilbudet gradvis vil gjelde flere kontorer, og utvidelsen i 2016 tyder jo på god framdrift i utprøvingen.

Hvis du er interessert i å vite når ditt kontor kan tilby fastlegen på nett oppfordres du til å ta kontakt med din EPJ-leverandør.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene