DP_Test04

Når får vi vårt første selvbetjente sykehus?

Helsevirksomheter gjør nå som "alle andre" og tar i bruk automater, digitaliserte tjenester og mobile selvbetjeningsløsninger for å effektivisere egen drift og for å tilby pasientene enkle og tidsriktige løsninger. Hva betyr denne utviklingen for oss som brukere av helsetjenester?

Det er et enormt fokus på nye forretningsmodeller, digitalisering og automatisering for tiden. Man kan rett og slett bli litt svimmel av alt som skjer. Det er en stor utfordring (for ikke å si en umulighet) å se for seg og ta inn over seg hvordan samfunnet vil endres som følge av ny teknologi, og hva det kommer til å bety for hver enkelt av oss.

Hvorfor digitalisere helse?

Når stadig flere helsevirksomheter nå tar i bruk automatisering, digitalisering og selvbetjening, handler det om flere ting.

En viktig hensikt er selvsagt å effektivisere egen drift. Det er både tid og penger spart på å la systemer og automater - eller pasientene selv - gjøre oppgaver som ellers binder opp knappe helseressurser i en travel arbeidsdag.

Å ta i bruk ny teknologi i helsetjenester handler også om å tilby pasientene løsninger som gjør det enklere å være pasient og bruker. Sist, men ikke minst, handler det om å være en del av den digitale tidsalder og møte brukerne i deres forventning om at standard tjenester skal kunne utføres på nett eller ved selvbetjening.

LES OGSÅ: Derfor bør du tilby selvbetjeningsløsninger til pasientene dine.

"Hva gagner det meg?"

Som brukere av de nye systemene får vi rett og slett mer helse for hver helsekrone i samfunnet, og vi gis muligheter til enklere interaksjon og dialog med de som leverer helsetjenestene. 

Etter hvert som systemene og løsningene utvikler seg, vil stadig flere opplysninger om vår helse bli lagret elektronisk og gjort tilgjengelig for oss gjennom selvbetjeningsløsninger. Utviklingen har allerede gitt oss en oversikt over vår egen helse som vi ikke trodde var mulig for kun få år siden, blant annet gjennom innføring av elektronisk pasientjournal og den nye portalen Min helse helsenorge.no. Våre helseopplysninger er tilgjengelige når som helst, fra hvor som helst - for oss, og for de som trenger innsyn for å behandle oss riktig.

I skrivende stund utvikles neste generasjon selvbetjeningsløsninger for helsebransjen. Gjennom smart og god interaksjon vil disse kunne gi informasjon til pasienten, hente informasjon fra pasienten og - ikke minst - strukturere og prosedere dataene.

LES OGSÅ: Er pasientsikkerheten ivaretatt på betalingsautomater?

Parallelt med digitalisering og automatisering av tjenester knyttet til pasientadministrasjon, utvikles også stadig mer avanserte systemer og undersøkelsesmetoder som gir legene mer og ny informasjon, og dermed også bedre beslutningsstøtte. Det er slett ikke sikkert at vi som pasienter skal ha tilgang til disse dataene, men vi kan med rimelighet anta at de inngår i et større og mer detaljert bilde av vår helse, både individuelt og i statistikk.

Jeg har hørt noen si at dersom sykehusene strukturerte dataene de i dag besitter om pasientene, i stedet for bare oppbevare disse i elektroniske journaler, så ville den allerede tilgjengelige informasjonen i kombinasjon med store data (Big Data) gi grunnlag for å stille enda mer presise diagnoser, gjerne utført av dataprogram.

Tilbake til spørsmålet: Når får vi vårt første selvbetjente sykehus?

Det er ingen framtidsvisjon. Stadig flere sykehus og legesenter tar i bruk digitale og automatiserte løsninger for innsjekk, utsjekk, betaling, veiledning og navigering. Selvbetjente sykehus er langt på vei en realitet allerede, som du blant annet kan lese mer om i denne artikkelen.

Når det gjelder pasientflyt, innhenting av data, betaling og pasientadministrasjon, så er altså løsningene enten tilgjengelige allerede eller nært forestående. Det handler ikke om hvorvidt det er mulig å få til en høy grad av selvbetjening for pasienter og brukere, men mer om hvor raskt sykehusene og helseforetakene tar i bruk løsningene som er utviklet.

LES OGSÅ: 10 tjenester som med fordel kan automatiseres i helsevirksomheter

I selve møtet mellom behandler og pasient, derimot, vil det nok alltid være behov for menneskelige vurderinger og personlig kommunikasjon. De medisinske undersøkelsene og behandlingsformene vil riktignok bli stadig mer effektive gjennom digitalisering, men selv med aldri så mye kunstig intelligens (AI) på sykehuset, er det foreløpig vanskelig å se for seg at roboter og teknologi kan erstatte en leges skjønn og det personlige møtet mellom lege og pasient.

Heldigvis, vil vel de fleste av oss si.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene