DP_Test04

En god innsjekk er starten på en god pasientreise

Helsevirksomheter har noe å lære av flyplassene når det gjelder å legge til rette for enkel innsjekk og videre reise for pasientene.

Allerede i barnehagen trenes det på å stå i kø og vente på tur. Køkultur er en viktig del av de sosiale spillereglene, men de fleste av oss vil jo helst slippe å bruke tid i kø hvis vi kan unngå det.

Mye å lære av flyplasser

På flyplasser er det lagt godt til rette for at vi skal slippe å vente på å komme i gang med reisen. Innsjekk på automat eller på mobiltelefon har blitt hovedregelen - køen er unntaket. Noen tastetrykk er alt som skal til, så er du på vei videre, med all din reisetid i behold til selvvalgt benyttelse. Det er en god start på reisen!

Helsevirksomheter kan lære en hel del av flyplassene, som har hatt automater for innsjekk i mer enn ti år. De fornøyde reisende som sjekker inn selv på flyplassen er nemlig de samme menneskene som har time hos legen eller på sykehuset. Disse utgjør en en stadig økende andel av befolkningen som foretrekker selvbetjeningsløsninger når de får tilbud om det, og som får en bedre kundeopplevelse av det.

LES OGSÅ: Derfor bør du tilby selvbetjeningsløsninger til pasientene dine.

Sykehus som tar pasientreisen på alvor

Nordlandssykehuset var i 2016 det første sykehuset som tok i bruk automater til både pasientinnsjekking og betaling i Norge. Pasientene tok dette i bruk umiddelbart, og sykehuset fikk frigjort store ressurser “over natten”. Her kan du lese mer om dette.

Sykehuset Østfold Kalnes er et annet eksempel på en helsevirksomhet som tar pasientreisen på alvor. Ved hjelp av selvinnsjekk og fargesystemer skal pasienter og andre besøkende slippe kø og finne frem på egenhånd i sykehuset.

Assistert selvbetjening

På tross av mange år med "dagligdags" selvbetjening på de fleste arenaer i samfunnet, er det fortsatt liv i myten om at spesielt de eldre er engstelige for å bruke automater (dette er en av grunnene til at vi kaller det en myte). Noen eldre kan nok ønske litt hjelp, men som regel er det førstegangsbrukere som trenger brukerstøtte på selvbetjente automater.

På Sykehuset Østfold Kalnes har de pasientverter som bistår når noen trenger veiledning. Tilsvarende vertskap ser vi for øvrig også ved innsjekkautomatene på flyplassene, og i dagligvareforretningen hvor kundeverter assisterer selvbetjente kasser.

Stort effektiviseringspotensiale

Selvbetjening handler både om service og effektivisering. Potensialet for å spare tid og ressurser med gode selvbetjeningsløsninger er så stort at selv med egne verter til å assistere de få som trenger det, er det fortsatt betydelige gevinster å hente. Eksempel: I en butikk med 6 selvbetjeningskasser vil en eller to kundeverter være tilstrekkelig for å assistere, mens 6 tradisjonelle kasser vil kreve tilsvarende antall ansatte til å betjene dem.

Også i en mindre helsevirksomhet er det betydelige gevinster å hente på å automatisere innsjekk, utsjekk, betaling og andre tilliggende tjenester.

LES OGSÅ: Slik kan legesekretæren få frigjort tid

Automatisering gir muligheter

En annen fordel ved å ta i bruk automatiserte løsninger, er at det samtidig opprettes en plattform for kommunikasjon med pasienten som også kan benyttes i andre sammenhenger. Registrering og utveksling av data på automaten åpner for mange nye muligheter! Oppdatering av pasientkort, utfylling av spørreskjema før konsultasjon hos lege, målinger av ventetid og tilfredshet, automatisk fakturering og betalingsoppfølging - for å nevne noe.

LES OGSÅ: 10 tjenester som med fordel kan automatiseres i helsevirksomheter

At fremtiden er digital også innen helse, er det liten tvil om. For pasientene dine handler det ikke om automater og teknologi i seg selv, men om forenkling og en god opplevelse av helsevesenet. Den opplevelsen starter med en innsjekk.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Dine Pasienter's photo

Av: Dine Pasienter

Convene og CrediCare har i over 30 år spesialisert seg på løsninger innenfor betaling, fakturering og innfordring i Helse-Norge. På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring gir vi tips og råd til deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet.

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Digitalisering i rakettfart
Dette leste dere om i 2020
Vi er nå Convene